Kampanie społeczne

PRZEMOC PSYCHICZNA ZABIJA PO CICHU

Kampania ma na celu podnoszenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy psychicznej w rodzinach. Przemoc fizyczną prawie zawsze widać, w przeciwieństwie do przemocy psychicznej, której na pewno nie dostrzegą inne osoby, które Cię nie znają.

Kampania została zrealizowana we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Lubinie.

KAŻDY MA PRAWO DO SPOKOJNEJ STAROŚCI

Kampania ma na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec seniorów, którzy często nie zgłaszają tego zjawiska, gdyż powstrzymuje ich poczucie wstydu, lęk przed gniewem, strach przed utratą opiekuna czy też po prostu miłość – rozpaczliwa i bezinteresowna.

Kampania została zrealizowana we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Lubinie.

Skip to content